Archív pre ‘Blog’ Kategórie:

Kariérové poradenstvo a hľadanie práce

Keď si človek hľadá svoju kariérnu cestu, často sa musí rozhodovať, ktorým smerom sa vyberie a či bude pokračovať vo svojej kariére známymi cestami, alebo či sa rozhodne pre niečo úplne nové. Kariérové poradenstvo a kariérový poradca sú tu na to, aby klienta sprevádzali pri hľadaní odpovedí na mnohé otázky vynárajúce sa v priebehu tohto procesu. Tieto odpovede v konečnom dôsledku pomôžu pri výbere ďalšej kariérnej cesty a smerovania.

Základné, nazvime to technické, otázky zahŕňajú témy ako je tvorba životopisu a motivačného listu – čo všetko majú obsahovať, ako majú byť štrukturované a podobne. Ako a kde hľadať vhodné ponuky práce, ako reagovať na inzeráty a čo v procese komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom očakávať, či ako zaujať. Ako sa pripraviť na pohovor, čo zdôrazniť, ako odpovedať na „podpásové“ otázky. A mnohé ďalšie. Kariérny poradca vám pomôže pripraviť sa na tieto situácie, poradí ako sa zachovať a čo z vašich znalostí a skúseností treba pri konkrétnej pozícii vyzdvihnúť.

Kariérové poradenstvo ale nie je len o týchto „technických“ aspektoch a otázkach pri hľadaní práce. Kariérové poradenstvo sa zaoberá širokým spektrom otázok a kariérový poradca vám pomôže pri hľadaní odpovedí aj na kľúčové otázky týkajúce sa ďalšieho smerovania vašej kariéry. Je to aj o hľadaní nového povolania, správnej kariérnej cesty a s tým súvisiacich otázok. Kariérové poradenstvo vám pomôže stanoviť si víziu a ciele, ktoré chcete na svojej kariérnej ceste dosiahnuť. Základom úspešného kariérového poradenstva je to, aby kariérový poradca dokázal pochopiť individualitu a osobnosť klienta, našiel vhodný spôsob komunikácie a aby bol klient ochotný a pripravený hľadať a nájsť svoju vlastnú cestu. Bližšie sa jednotlivým súčastiam kariérového poradenstva budem venovať nabudúce.

Štefan Hrin