Personálny audit

Máte pocit že sa niektoré činnosti vo Vašej firme vykonávajú duplicitne? Alebo naopak, že niektoré činnosti nemá kto robiť? Sú Vaši kľúčoví ľudia preťažení a klesá výkonnosť. Nemáte prehľad kto čo vo firme robí? Potom je pre Vás personálny audit krokom tým správnym smerom. Správne nastavenie a fungovanie ľudských zdrojov v spoločnosti v konečnom dôsledku výrazne zvýši konkurencieschopnosť Vašej firmy a môže byť kľúčovým faktorom presadenia sa v tvrdom konkurenčnom prostredí.

Pre koho je personálny audit vhodný

 • Kúpili ste existujúcu firmu a potrebujete sa rýchlo a efektívne zorientovať v personálnom nastavení firmy
 • Vaša firma sa rýchlo rozrastá a sú nevyhnutné zmeny v štruktúre spoločnosti
 • Vaša firma naopak stagnuje a nevyužíva dostatočne svoj potenciál
 • Chcete zistiť, či Váš manažment pracuje správne a efektívne a či sa nemrhá zdrojmi v personálnej oblasti, alebo naopak či nie su ľudské zdroje poddimenzované
 • Potrebujete nezávislý a objektívny pohľad na zamestnancov Vašej firmy a ich pracovné vyťaženie
 • A v konečnom dôsledku je po rokoch „pracovná slepota“ úplne bežná a objektívna analýza „zvonku“ môže napredovaniu Vašej firmy len pomôcť

 

V rámci personálneho auditu pre Vás zistíme:

 • Skutočnú pracovnú vyťaženosť Vašich zamestnancov
 • Či PPM korešpondujú s reálne vykonávanou prácou zamestnanca na danej pozícii
 • Duplicity vo vykonávaných činnostiach
 • Nedostatočne pokryté činnosti
 • Identifikujeme kľúčových zamestnancov s potenciálom a prirodzených lídrov
 • Identifikujeme zamestnancov, ktorí nedostatočne vykonávajú pracovné činnosti, alebo nie sú na danú pozíciu vhodní
 • Navrhneme zmeny v PPM
 • Navrhneme optimalizáciu pracovných miest (zlúčenie, zrušenie, prípadne vytvorenie nových)
 • Porovnáme platovú štruktúru so situáciou na trhu a navrhneme prípadné korekcie
 • Pomôžeme Vám zlepšiť produktivitu práce

 

Prečo personálny audit?

 • Účinný spôsob zistenia objektívnych informácií o ľudských zdrojoch vo Vašej firme
 • Správnym nastavením v oblasti ľudských zdrojov ušetríte nemalé finančné prostriedky a výrazne zvýšite produktivitu práce a konkurencieschopnosť Vašej firmy
 • Zvýši sa motivácia Vašich zamestnancov a môžete sa stať atraktívnejším zamestnávateľom, čo Vám pomôže udržať vo firme kľúčových zamestnancov a na trhu práce získať tých najlepších

 

Čo Vám ponúkame?

 • Profesionálny a zároveň osobný prístup
 • Personálny audit prispôsobený presne Vašim potrebám
 • Efektívny a cenovo prístupný spôsob získania objektívneho pohľadu na fungovanie ľudských zdrojov vo Vašej firme
 • Intenzívnu komunikáciu počas celého procesu
 • Kvalitné a profesionálne výstupy s návrhmi riešení a zlepšení
 • Načúvame Vašim potrebám a premietame ich do našej práce

 

V prípade Vášho záujmu na osobnom stretnutí zistíme Vaše potreby a nastavíme spoločne s Vami personálny audit presne na mieru pre Vašu firmu. Personálny audit je možné aplikovať len na manažment spoločnosti, na jednotlivé vybrané oddelenia, na jednotlivých zamestnancov, ale aj na celú firmu.