Recruitment outsourcing

Potrebujete pokryť potreby Vašej firmy v oblasti výberu nových zamestnancov, ale nemáte dostatočné interné kapacity a nechcete platiť vysoké čiastky za personálnym agentúram za obsadenia každej pozície? Potom je služba Recruitment outsourcing práve pre Vás. V čom spočívajú jej výhody?

 • Prevezmeme za Vás kompletný výberový proces až po podpis pracovnej zmluvy s vybraným uchádzačom, čo Vás odbremení od týchto povinností a budete sa môcť venovať svojmu primárnemu biznisu
 • Optimalizáciou výberového procesu Vám skrátime čas od zistenia potreby po nástup nového zamestnanca
 • Využitím najmodernejších spôsobov a techník Vám pomôžeme vybrať najvhodnejšieho uchádzača
 • Delegovaním výberového procesu na nás ušetríte nemalé finančné prostriedky
 • Dostávate pravidelné reporty o pre Vašu spoločnosť vykonanej práci ako od interného zamestnanca a zároveň profesionálnu starostlivosť ako od špičkovej personálnej agentúry. A to všetko pri výrazne nižších nákladoch
 • Financovanie služby vieme prispôsobiť Vašim potrebám

 

Produkt zahŕňa:

Zadefinovanie pozície a požiadaviek na uchádzača (hard skills, soft skills)

 • Vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov vybranými metódami
 • Hĺbkový competency based pohovor nášho konzultanta s uchádzačmi
 • Prezentácia vhodných uchádzačov zodpovednej osobe vo firme klienta
 • Účasť na pohovoroch u klienta
 • Odprezentovanie spätnej väzby uchádzačom
 • Negociácia s vybraným uchádzačom
 • Zabezpečenie adaptačného procesu nového zamestnanca v spoločnosti
 • Pravidelný reporting

 

Nad rámec týchto služieb zabezpečíme:

 • Assesment centrum
 • Testovanie uchádzačov
 • Overovanie referencií

 

Prečo Recruitment outsourcing?

 • Efektívny spôsob výberu najvhodnejších zamestnancov pre vašu firmu
 • Výrazná časová a finančná úspora oproti recruitmentu prostredníctvom štandardných personálnych agentúr aj interného recruitera
 • Zlepší image Vašej spoločnosti na trhu práce prostredníctvom profesionálneho prístupu k uchádzačom
 • Celý proces plne prispôsobený Vašim potrebám

 

Čo Vám ponúkame?

 • Pätnásťročné skúsenosti s recruitmentom a headhuntingom
 • Efektívny a cenovo prístupný spôsob výberu vhodných zamestnancov
 • Profesionálny a zároveň osobný prístup
 • Výborná znalosť trhu práce
 • Podrobné informácie počas celého procesu
 • Načúvame Vašim potrebám a premietame ich do našej práce

V prípade záujmu o službu Recruitment outsourcing s Vami pri osobnom stretnutí preberieme všetky detaily a vyberieme ten najvhodnejší model pre Vašu firmu.