Kariérové poradenstvo

peopleKariérové poradenstvo je služba určená pre každého, kto zvažuje zmenu vo svojej kariére a zároveň pre každého, kto sa chce vo svojej kariére posunúť ďalej. Našou úlohou je pomôcť vám nájsť vhodné oblasti pôsobenia a nastaviť správne smerovanie vašej kariéry. Zároveň sa zameriame aj na praktické stránky pri hľadaní novej práce a pomôžeme vám posunúť sa na trhu práce smerom k tomu správnemu cieľu – novej práci a sebarealizácii.

V rámci kariérového poradenstva vám poradíme pri určení si kariérnych cieľov, zameriame sa na identifikovanie vašich silných a slabých stránok a spoločne nastavíme vaše ďalšie kariérne smerovanie.

V rámci praktickej časti sa budeme spoločne venovať reálnym krokom na trhu práce potrebným k efektívnemu a rýchlemu úspechu pri kariérnej zmene. Vhodne nastavíme stratégiu vyhľadávania práce, upravíme životopis a motivačný list tak, aby spĺňali súčasné požiadavky a splnili svoj hlavný účel – dostali vás na osobný pohovor. Pripravíme prezentáciu na sociálnych sieťach, najmä na LinkedIn a ukážeme vám ako sa efektívne prezentovať v tomto prostredí. A v neposlednom rade vás pripravíme na pohovor – prevedieme vás celým procesom, vrátane modelového pohovoru a spätnej väzby, teda „na nečisto“ si budete môcť vyskúšať rôzne situácie, ktoré vás čakajú pri stretnutiach s potenciálnym zamestnávateľom a tým výrazne zvýšiť šance na úspech.

Celý proces kariérového poradenstva je upravený na mieru každého klienta na základe úvodnej podrobnej analýzy. Či ste top manažér hľadajúci po rokoch nové výzvy a motiváciu, alebo čerstvý absolvent či mamička po rodičovskej dovolenke, pripravíme vám modul kariérového poradenstva práve tak, aby pokrýval vaše potreby a práve vás doviedol k vytúženej novej práci. Kariérové poradenstvo môže byť jednorazové, keď si je klient istý, že všetky nástrahy trhu práce má zmapované a zvládne ich, iba potrebuje poradiť pri tvorbe podkladov k hľadaniu práce – excelentne spracovaný životopis a motivačný list, alebo môže prebiehať kontinuálne, kde si na základe úvodnej analýzy spoločne s klientom nastavíme celý proces podľa individuálnych potrieb každého klienta.

Pre koho je kariérové poradenstvo určené:

 • Hľadáte novú prácu a uplatnenie v pracovnom živote
 • Potrebujete nový pohľad a impulz pre rozvoj Vašej kariéry
 • Tvoríte si dlhodobý kariérny plán
 • Hľadáte si Vaše prvé zamestnanie, alebo sa vraciate na trh práce po dlhšej prestávke (napríklad po materskej a rodičovskej dovolenke)
 • Potrebujete vypracovať kompletný profil, ktorým zaujmete potenciálneho zamestnávateľa
 • Vaša práca Vás už nenapĺňa a chcete nájsť odpovede ako a čo ďalej


V procese kariérového poradenstva vám poskytneme nasledujúce služby:

 • Príprava a úprava životopisu – vytvorí vám životopis, ktorý vás dostane na pohovor
 • Príprava a úprava motivačného listu – motivačný, alebo sprievodný list, ktorý podporí kvalitu vášho životopisu
 • Competecy based a behaviorálny pohovor – cielený na spoznanie vašej doterajšej kariéry
 • Výstup z pohovoru – poskytneme vám spätnú väzbu založenú na zisteniach z pohovoru
 • Modelový pohovor a príprava na pohovor – najčastejšie otázky, odpovede na problematické časti životopisu (napr. medzera medzi zamestnaniami), poradíme vám vhodné otázky na potenciálneho zamestnávateľa, atď.
 • Diagnostický rozhovor zameraný na preferencie klienta a ich konfrontáciu s aktuálnymi možnosťami trhu práce
 • Osobná SWOT analýza – zistenie silných a slabých stránok, zameranie sa na rozvoj silných a elimináciu slabých stránok
 • Osobná vízia – kto som a kam chcem ísť, uvedomenie si schopností, osobnostných charakteristík a motivácie
 • Stanovenie kariérnych cieľov a návrh smeru kariérneho zamerania – na základe vyššie spoznaného výber vhodného povolania a smerovania kariéry
 • Vyšpecifikovanie okruhu vhodných pozícií a oblastí – náš „pohľad zvonka“ vám možno otvorí nové obzory
 • Stratégia vyhľadávania práce – kde a ako efektívne hľadať prácu
 • Monitorovanie trhu práce – sledujeme trh práce a vieme vám odporučiť aktuálne vhodné voľné pozície
 • Budovanie LinkedIn profilu a jeho využitie pri kariérnej zmene – maximalizujeme potenciál sociálnych sietí pri seba prezentácii a hľadaní práce
 • Budovanie osobnej značky – poradíme čo zmeniť a zlepšiť, aby ste boli na trhu vnímaný podľa vašich predstáv
 • Aktívna spolupráca s partnerskými spoločnosťami – ponúkneme vám vhodné pozície, ktoré sú obsadzované často bez zverejnenie, napríklad na úrovni top manažmentu
 • Stretnutie s klientom pred pohovorom na každú novú pozíciu a prispôsobenie stratégie prezentácie požiadavkám potenciálneho zamestnávateľa
 • Posúdenie vhodnosti reakcie na konkrétnu pozíciu – poradíme vám pohľadom „z druhej strany“ či je pozícia, o ktorú máte záujem pre vás vhodná
 • Konzultácia pri jednaní o novom zamestnaní – poradíme pri vyjednávaní o podmienkach pri reálnej ponuke nového zamestnania


Produkt kariérové poradenstvo je vždy upravený na mieru pre potreby konkrétneho klienta! Kariérové poradenstvo je vo väčšine prípadov dlhodobý proces, ktorý začína identifikáciou potrieb klienta a následne prebiehajú stretnutia na individuálne upravenej a dohodnutej báze.