Optimalizácia HR oddelenia a nastavenie HR procesov

Vaša firma sa rozrastá a potrebujete vytvoriť nové HR oddelenie? Máte pocit že riadenie ľudských zdrojov vo Vašej firme nefunguje optimálne? Máte vo firme veľkú fluktuáciu? Zamestnanci nie sú dostatočne alebo správne motivovaní? Alebo len chcete aby sa riadenie ľudských zdrojov vo Vašej firme neustále zlepšovalo? Potom Vám ponúkame projekt zameraný na optimalizáciu a zavádzanie HR procesov. Správne nastavenie a fungovanie manažmentu ľudských zdrojov vo firme v konečnom dôsledku výrazne zvýši konkurencieschopnosť Vašej firmy a môže byť kľúčovým faktorom presadenia sa v tvrdom konkurenčnom prostredí.

 • Vytvorenie HR oddelenia vo firme. Či už potrebujete vytvoriť celé nové HR oddelenie, alebo pracovnú pozíciu pre jedného HR generalistu, sme tu pre Vás. Navrhneme štruktúru HR oddelenia, vytvoríme PPM pre jednotlivé pozície, popíšeme kompetencie a ich rozdelenie. Nastavíme procesy výberu zamestnancov, hodnotenie, odmeňovanie, kariérne plánovanie či talent manažment. V neposlednom radi v rámci takéhoto projektu vyberieme vhodných zamestnancov na pozície na novovznikajúcom HR oddelení. To všetko s ohľadom na potreby firmy a s cieľom pomôcť Vášmu biznisu.
 • Audit HR oddelenia a následná optimalizácia alebo nastavenie nových HR procesov. Zanalyzujeme HR procesy a prácu HR oddelenia. Audit HR oddelenia je možné spojiť aj s personálnym auditom, čo poskytne komplexný prehľad o stave riadenia ľudských zdrojov vo firme. Nanovo nastavíme procesy a kompetencie, v prípade potreby pomôžeme aj s personálnym obsadením HR oddelenia.

 

Prečo vytvorenie HR oddelenia?

 • Riadeniu ľudských zdrojov sa budú venovať profesionáli
 • Odbremení majiteľa/TOP manažment firmy, viac priestoru a času na venovanie sa biznisu
 • Efektívnejšie zvládanie každodenných činností v oblasti HR manažmentu

 

Prečo audit a optimalizácia HR oddelenia?

 • Objektívny pohľad na riadenie ľudských zdrojov vo firme
 • Správne nastavenie procesov a kompetencií na HR oddelení má výrazný vplyv na ekonomické výsledky firmy
 • Vyššia spokojnosť zamestnancov, nižšia fluktuácia a teda úspora prostriedkov na získanie a zaškolenie nových zamestnancov

 

Čo Vám ponúkame?

 • Profesionálny a zároveň osobný prístup
 • Službu maximálne prispôsobenú potrebám Vašej firmy
 • Intenzívnu komunikáciu počas celého procesu
 • Kvalitné a profesionálne výstupy s návrhmi riešení a zlepšení
 • Načúvame Vašim potrebám a premietame ich do našej práce