Kariérové poradenstvo pre firmy

Kariérne plánovanie a talent management sú významné faktory ovplyvňujúce postavenie firmy na trhu a jej ďalšie smerovanie. Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že prilákanie talentov a ich udržanie dáva firme jednoznačnú trhovú výhodu. Kariérne a kariérové poradenstvo a talent manažment môžu byť úzko prepojené so špecializovaným recruitmentom ak firma potrebuje nové talenty získať a so správnym nastavením fungovania HR oddelenia vo firme, najmä v oblasti motivácie zamestnancov.

Pre koho je kariérové poradenstvo a talent manažment určené:

 • Chcete rozvíjať svojich zamestnancov a  identifikovať talenty, budúcich špičkových zamestnancov, lídrov a manažérov
 • Potrebujete získať do firmy nové talenty a následne ich rozvíjať a pripraviť im kariérnu cestu
 • Tvoríte plány kariérneho nástupníctva a následne chcete zamestnancom zaradeným do tohto programu poskytnúť čo najlepšie možnosti rozvoja s cieľom pripraviť ich na plnenie budúcich úloh vo firme
 • Máte vo firme špičkového zamestnanca, ktorého ale práca nenapĺňa a Vy o neho nechcete prísť, naopak potrebujete mu nájsť nové uplatnenie vo firme (získanie nového zamestnanca je niekoľko násobne drahšie ako využitie interných zdrojov)
 • Potrebujete rozvíjať schopnosti manažérov vo firme
 • Interne ste povýšili skvelého špecialistu do manažérskej pozície a chcete sa ubezpečiť, že tento prechod zvládne
 • Ak Vám záleží na prosperite a úspechu Vašej firmy vo vysoko konkurenčnom prostredí

Prečo Kariérové poradenstvo a talent manažment?

 • Rozvoj a udržanie kvalitných ľudí vo firme
 • Plánovanie nástupníctva na dôležité pozície
 • Zvýšenie motivácie a lojality zamestnancov, najmä kľúčových s víziou osobného a kariérneho rastu
 • Stabilizácia kľúčových zamestnancov a talentov vo firme
 • Zlepšenie pochopenia a stotožnenie sa zamestnancov s víziou a cieľmi firmy
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a tým zlepšenie hospodárskych výsledkov
 • Budovanie image ako výborného zamestnávateľa cez spokojných a motivovaných zamestnancov

Čo Vám ponúkame?

 • Profesionálny a zároveň osobný prístup
 • Služby plne prispôsobené Vašim potrebám
 • Intenzívnu komunikáciu počas celého procesu
 • Načúvame Vašim potrebám a premietame ich do našej práce

V prípade Vášho záujmu na osobnom stretnutí zistíme Vaše potreby a nastavíme spoločne s Vami kariérne poradenstvo presne na mieru pre Vašu firmu.