Recruitment tréning


Tréningy zamerané na získanie základných vedomostí o procese výberu až po sofistikované metódy vyhľadávania a výberu. Každý tréning je pripravený na mieru pre konkrétneho klienta. Vychádzame zo štyroch základných modulov.

 • Tréning výberového procesu pre manažérov a podnikateľov, ktorí si aktívne vyberajú zamestnancov. Klient dostane prehľad o zdrojoch uchádzačov, spôsoboch vyhľadávania a techniky výberu zamestnancov. Po absolvovaní tréningu bude klient schopný efektívne vyhľadávať uchádzačov cez vhodné job portály, zadávať správne inzerciu, zefektívniť proces preselekcie uchádzačov a správne viesť a vyhodnotiť interview.

Tento tréning je vhodný najmä pre majiteľov menších firiem, podnikateľov a manažérov, ktorí nemajú k dispozícii špecialistu, resp. HR oddelenie a zároveň obsadzujú menší počet pozícii, teda výbery sú skôr sporadické. Umožní manažérom zefektívniť proces, čo prinesie výraznú úsporu najmä času ale aj finančných prostriedkov, keďže nebude potrebné využívať nákladné služby personálnych agentúr.

 • Seminár o procese recruitmentu pre TOP a líniových manažérov. Klient dostane komplexný prehľad o procese vyhľadávania a výberu zamestnancov, od prípravy správneho PPM, cez inzerciu, preselekciu uchádzačov, techniky interview až po finálny výber uchádzača a predloženie ponuky. Tréning približuje detaily celého procesu recruitmentu, jeho náročnosti a komplexnosti líniovým manažérom s cieľom zlepšenia spolupráce medzi HR oddelením/recruiterom a manažérom a následným zefektívnením výberového procesu, čo samozrejme skráti čas potrebný na výber vhodného zamestnanca, minimalizuje chyby pri výbere a tým firme šetrí nemalé finančné prostriedky.

Tento tréning je vhodný najmä pre líniových manažérov ale aj TOP manažérov firiem, kde je k dispozícii HR oddelenie alebo špecialista recruiter, ktorí zabezpečujú výberový proces.

 • Tréning pre HR generalistov. Tréning prierezom celého procesu vyhľadávania a výberu vhodných uchádzačov od práce s agentúrami, správnej prípravy inzercie cez vhodné média, cez preselekciu kandidátov, telefonické interview, techniky pohovorov, ďalšie techniky výberu, efektívna komunikácia s uchádzačmi a interným klientom – manažérom až po proces adaptácie nového zamestnanca.

Cieľom je zlepšiť, zefektívniť a zrýchliť proces výberu nových zamestnancov. Tento tréning je vhodný najmä pre HR generalistov vo firmách, kde nie je špecializovaný recruiter. Je zároveň vhodný pre firmy so zriedkavou potrebou výberu, ale aj pre firmy, kde výbery prebiehajú často, až kontinuálne.

 • Tréning pre špecialistov recruiterov. Tréning zameraný na získanie pokročilých zručností a osvojenie si špecializovaných techník pri vyhľadávaní a výbere zamestnancov. Práca so sociálnymi sieťami, assesment centrum, využívanie testov, prípadových štúdií, atď.

Tréning špecializovaného recruitmentu a executive search, kde klient získa prehľad a zručnosti potrebné pre recruitera – špecialistu, ktoré potrebuje v spoločnosti, kde je obsadzovaných veľa pozícií a / alebo sa jedná o TOP manažérske či vysoko špecializované pozície.

Prečo Recruitment training?

 • Zlepší a zefektívni výberový proces vo Vašej firme
 • Výrazne zníži časové a finančné náklady spojené s výberom vhodných zamestnancov
 • Zlepší image Vašej spoločnosti na trhu práce prostredníctvom profesionálneho prístupu k uchádzačom
 • Zlepší komunikáciu medzi jednotlivými osobami zodpovednými za výber zamestnanca na jednotlivé pozície (HR/líniový manažment)

 

Čo Vám ponúkame?

 • Pätnásťročné skúsenosti s recruitmentom a headhuntingom
 • Tréning vytvorený na mieru nielen pre Vašu firmu ale aj pre potreby Vašich jednotlivých zamestnancov
 • Už v procese prípravy tréningu Vás do nej aktívne zapojíme a zohľadníme Vaše požiadavky
 • Detailná spätná väzba po absolvovaní tréningu
 • Nové zručnosti, ktoré zefektívnia proces výberu vo Vašej firme

Pri osobnom stretnutí s klientom na základe detailnej identifikácie jeho potrieb vyberieme vhodný modul alebo ich kombináciu, respektíve vytvoríme na mieru samostatný modul presne korešpondujúci potrebám klienta.