Archív autora

Firemní klienti


Špecializovaný recruitment a Headhunting
Potrebujete obsadiť novo vytvorenú pozíciu na úrovni špičkového špecialistu alebo manažmentu? Alebo nahradiť odchádzajúceho zamestnanca? Nie ste spokojní s výkonmi zamestnanca a potrebujete rýchlo a diskrétne nájsť náhradu. Ak ste si na niektorú z otázok odpovedali áno, je tu pre Vás služba špecializovaného recruitmentu. Obsadenie kľúčových pozícií vo firme tými správnymi a motivovanými ľuďmi Vám prinesie skvelú konkurenčnú výhodu.

Recruitment Outsourcing
Potrebujete pokryť potreby Vašej firmy v oblasti výberu nových zamestnancov, ale nemáte dostatočné interné kapacity a nechcete platiť vysoké čiastky za personálnym agentúram za obsadenia každej pozície? Potom je služba Recruitment outsourcing práve pre Vás.

HR procesy a audit HR Oddelenia
Vaša firma sa rozrastá a potrebujete vytvoriť nové HR oddelenie? Máte pocit že riadenie ľudských zdrojov vo Vašej firme nefunguje optimálne? Máte vo firme veľkú fluktuáciu? Zamestnanci nie sú dostatočne alebo správne motivovaní? Alebo len chcete aby sa riadenie ľudských zdrojov vo Vašej firme neustále zlepšovalo? Potom Vám ponúkame projekt zameraný na optimalizáciu a zavádzanie HR procesov.

Personálny audit
Máte pocit že sa niektoré činnosti vo Vašej firme vykonávajú duplicitne? Alebo naopak, že niektoré činnosti nemá kto robiť? Sú Vaši kľúčoví ľudia preťažení a klesá výkonnosť. Nemáte prehľad kto čo vo firme robí? Potom je pre Vás personálny audit krokom tým správnym smerom.

Kariérové poradenstvo pre firmy
Kariérne plánovanie a talent management sú významné faktory ovplyvňujúce postavenie firmy na trhu a jej ďalšie smerovanie. Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že prilákanie talentov a ich udržanie dáva firme jednoznačnú trhovú výhodu.

Recruitment tréning
Tréningy zamerané na získanie základných vedomostí o procese výberu až po sofistikované metódy vyhľadávania a výberu. Každý tréning je pripravený na mieru pre konkrétneho klienta.

Kariérové poradenstvo

Hľadáte novú prácu a uplatnenie v pracovnom živote? Potrebujete nový pohľad a impulz pre rozvoj Vašej kariéry? Tvoríte si dlhodobý kariérny plán? Hľadáte si Vaše prvé zamestnanie, alebo sa vraciate na trh práce po dlhšej prestávke (napríklad po materskej a rodičovskej dovolenke)? Potrebujete vypracovať kompletný profil, ktorým zaujmete potenciálneho zamestnávateľa? Vaša práca Vás už nenapĺňa a chcete nájsť odpovede ako a čo ďalej? Pre Vás sme pripravili službu Kariérové poradenstvo, ktorá Vám pomôže zorientovať sa na trhu práce a posunúť Vašu kariéru správnym smerom.

Kariérové poradenstvo a hľadanie práce

Keď si človek hľadá svoju kariérnu cestu, často sa musí rozhodovať, ktorým smerom sa vyberie a či bude pokračovať vo svojej kariére známymi cestami, alebo či sa rozhodne pre niečo úplne nové. Kariérové poradenstvo a kariérový poradca sú tu na to, aby klienta sprevádzali pri hľadaní odpovedí na mnohé otázky vynárajúce sa v priebehu tohto procesu. Tieto odpovede v konečnom dôsledku pomôžu pri výbere ďalšej kariérnej cesty a smerovania.

Základné, nazvime to technické, otázky zahŕňajú témy ako je tvorba životopisu a motivačného listu – čo všetko majú obsahovať, ako majú byť štrukturované a podobne. Ako a kde hľadať vhodné ponuky práce, ako reagovať na inzeráty a čo v procese komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom očakávať, či ako zaujať. Ako sa pripraviť na pohovor, čo zdôrazniť, ako odpovedať na „podpásové“ otázky. A mnohé ďalšie. Kariérny poradca vám pomôže pripraviť sa na tieto situácie, poradí ako sa zachovať a čo z vašich znalostí a skúseností treba pri konkrétnej pozícii vyzdvihnúť.

Kariérové poradenstvo ale nie je len o týchto „technických“ aspektoch a otázkach pri hľadaní práce. Kariérové poradenstvo sa zaoberá širokým spektrom otázok a kariérový poradca vám pomôže pri hľadaní odpovedí aj na kľúčové otázky týkajúce sa ďalšieho smerovania vašej kariéry. Je to aj o hľadaní nového povolania, správnej kariérnej cesty a s tým súvisiacich otázok. Kariérové poradenstvo vám pomôže stanoviť si víziu a ciele, ktoré chcete na svojej kariérnej ceste dosiahnuť. Základom úspešného kariérového poradenstva je to, aby kariérový poradca dokázal pochopiť individualitu a osobnosť klienta, našiel vhodný spôsob komunikácie a aby bol klient ochotný a pripravený hľadať a nájsť svoju vlastnú cestu. Bližšie sa jednotlivým súčastiam kariérového poradenstva budem venovať nabudúce.

Štefan Hrin